24/05/2022 16:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 2
遊西湖八絕其二

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 18/04/2014 21:35

 

Nguyên tác

顚倒春心不自持,
西湖真個似西施。
盈盈翠黛波平後,
曲曲群腰草綠時。

Phiên âm

Điên đảo xuân tâm bất tự trì,
Tây Hồ chân cá tự Tây Thi[1].
Doanh doanh thuý đại ba bình hậu,
Khúc khúc quần yêu thảo lục thì.

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Lòng xuân ghìm giữ khôn đang
Hồ Tây kia đúng một nàng Tây Thi
Sóng êm, đầy đặn nét mi
Giải là bay: cỏ đang thì mướt xanh
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004
[1] Người đẹp nước Việt thời Xuân Thu. Trung Quốc có nhiều hồ mang tên Tây hồ, nhưng nổi tiếng nhất có 8 hồ. Tây hồ ở phía tây Hàng Châu còn có tên Tiền Đường hồ, Minh Thánh hồ, Kim Ngưu hồ. Tô Thức đời Tống có câu thơ "Dục bả Tây hồ tỉ Tây tử" (Muốn đem vẻ đẹp của Hồ Tây sánh với Tây Thi). Cao Bá Quát mượn ý câu thơ này để nói về Hồ Tây ở nước ta.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 2