端陽

強拈樽酒慰芳朝,
江國端陽正寂寥。
漠漠家鄉兩親隔,
栖栖羇宦一兄遙。
葛衣未賜年空長,
蒿艾重來夢暗消。
欲吊湘纍何處問,
旅魂漂泊定誰招。

 

Đoan dương

Cưỡng niêm tôn tửu uỷ phương triêu,
Giang quốc đoan dương chính tịch liêu.
Mạc mạc gia hương lưỡng thân cách,
Thê thê ky hoạn nhất huynh dao.
Cát y vị tứ niên không trưởng,
Hao ngải trùng lai mộng ám tiêu.
Dục điếu Tương luy hà xứ vấn,
Lữ hồn phiêu bạc định thuỳ chiêu.


Đoan dương tức tết đoan ngọ. Xưa Khuất Nguyên gieo mình xuống sông Mịch La tự vẫn, sau cứ đến ngày này người ta làm lễ chiêu hồn ông.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thanh Lam

Chén rượu gượng nâng sáng tốt lành
Đoan dương sông nước cảnh buồn tênh
Cách vời cố quận xa thầy mẹ
Vướng bận quan trường rẻ đệ huynh
Chưa khoác áo hè, ngày đuổi gấp
Đã mùa hao ngải mộng tan nhanh
Khuất Nguyên muốn viếng nơi đâu tá
Phiêu bạt hồn thiêng ai tỏ tình?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Gượng nâng chén rượu sớm mai lành
Sông nước Đoan Dương cảnh chạnh lòng
Vời vợi quê nhà xa cách mẹ
Bộn bề việc nước biệt  ly anh
Chưa mang áo hạ ngày trôi gấp
Mà thấy màu thu mộng vỡ thầm
Muốn viếng Khuất Nguyên đâu hỏi nhỉ
Chiêu hồn lữ thứ cậy ai chăng

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gượng nâng ly rượu sáng mai lành,
Đoan dương sông nước cảnh nao lòng.
Mờ mịt cố hương xa thầy mẹ,
Bận bịu quan trường cách đệ huynh.
Chưa khoác áo hè, năm tháng hết,
Đến mùa hao ngải, mộng tan nhanh.
Khuất Nguyên muốn viếng nơi đâu hỏi,
Chiêu hồn phiêu bạt cậy ai thành?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời