25/05/2022 14:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đoan dương
端陽

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 15/06/2014 08:11

 

Nguyên tác

強拈樽酒慰芳朝,
江國端陽正寂寥。
漠漠家鄉兩親隔,
栖栖羇宦一兄遙。
葛衣未賜年空長,
蒿艾重來夢暗消。
欲吊湘纍何處問,
旅魂漂泊定誰招。

Phiên âm

Cưỡng niêm tôn tửu uỷ phương triêu,
Giang quốc đoan dương chính tịch liêu.
Mạc mạc gia hương lưỡng thân cách,
Thê thê ky hoạn nhất huynh dao.
Cát y[1] vị tứ niên không trưởng,
Hao ngải[2] trùng lai mộng ám tiêu.
Dục điếu Tương luy[3] hà xứ vấn,
Lữ hồn phiêu bạc định thuỳ chiêu.

Bản dịch của Thanh Lam

Chén rượu gượng nâng sáng tốt lành
Đoan dương sông nước cảnh buồn tênh
Cách vời cố quận xa thầy mẹ
Vướng bận quan trường rẻ đệ huynh
Chưa khoác áo hè, ngày đuổi gấp
Đã mùa hao ngải mộng tan nhanh
Khuất Nguyên muốn viếng nơi đâu tá
Phiêu bạt hồn thiêng ai tỏ tình?
Đoan dương tức tết đoan ngọ. Xưa Khuất Nguyên gieo mình xuống sông Mịch La tự vẫn, sau cứ đến ngày này người ta làm lễ chiêu hồn ông.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004
[1] Áo may bằng vải cát bá, mặc mát.
[2] Một loại dã thảo. Theo "Nam sử": "Tăng Chân mộng hao ngải sinh mãn giang, kinh nhi bạc chi" (Tăng Chân mộng thấy cỏ hao ngải mọc đầy sông, kinh hải tỉnh dậy mà thưa lại).
[3] Theo "Hán thư": "Nhân giang đàm nhi vãng ký hề, khâm điếu Sở chi Tương luy" (Theo sông đầm mà đi qua chừ, viếng Tương luy nước Sở). Nhan Sư Cổ: "Không vì tội mà chết gọi là luy". Sông Mịch La chỗ Khuất Nguyên tự vẫn là một đoạn của sông Tương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Đoan dương