Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 30/05/2014 06:12

題鎮武館石碑

剷卻東邊郭更宜,
醉來吾自詠吾詩。
壯遊無那傷春目,
世事何堪沒字碑。
竹帛湖頭雲寞寞,
太和宮外草離離。
晚風斜照不歸去,
散髮危橋笑自知。

 

Đề Trấn Vũ quán thạch bi

"Sản khước đông biên quách cánh nghi",
Tuý lai ngô tự vịnh ngô thi.
Tráng du vô ná thương xuân mục,
Thế sự hà kham một tự bi.
Trúc Bạch hồ đầu vân mịch mịch,
Thái Hoà cung ngoại thảo ly ly.
Vãn phong tà chiếu bất quy khứ,
Tản phát nguy kiều tiếu tự tri.


Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo

"San luỹ đông đi lại dễ ưa"
Thơ ta ta đọc lúc say sưa
Thương xuân thấy cảnh chơi càng ngán
Không chữ nhìn bia chuyện những ngờ
Trúc Bạch, bên hồ mây lặng lẽ
Thái Hoà, quanh điện cỏ lơ thơ
Gió chiều bóng ngả, về không dứt
Cười mỉm trên cầu tóc phất phơ

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

San mé thành đông cảnh hữu tình
Khi say tốt giọng thoả ca ngâm
Tráng du buồn cảnh trăm xuân đó
Thế sự như bia một chữ không
Cung điện Thái  Hoà làn cỏ úa
Trước hồ Thái Bạch cánh mây bồng
Trên cầu tóc xoả cười ta nhỉ
Gió mát chiều hôm chửa trở chân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

San luỹ bên đông cảnh dễ ưa,
Khi say ta tự vịnh thơ ta,
Chơi xuân quá cảnh xuân tàn hại,
Mòn chữ nhìn bia sự phải ngờ
Trúc Bạch bên hồ mây tĩnh mịch,
Thái Hoà cung ngoại cỏ lơ thơ.
Gió chiều bóng xế không về nữa,
Gio mát chiều hôm tóc phất phơ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời