Em theo ba vào Nam
Có bà nội ở đó
Em nhớ sao là nhớ
Nhất là độ Tết về

Đường ở đây toàn me
Quanh năm trời đầy nắng
Đâu lá bàng mùa lạnh
Tím đỏ rơi sân trường?

Xuân về càng nhớ thương
Đào cười trong mưa rét
Mong ai vào ăn Tết
Mang tặng em cành đào


1982

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]