04/12/2022 18:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Trấn Vũ quán thạch bi
題鎮武館石碑

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 29/05/2014 06:12

 

Nguyên tác

剷卻東邊郭更宜,
醉來吾自詠吾詩。
壯遊無那傷春目,
世事何堪沒字碑。
竹帛湖頭雲寞寞,
太和宮外草離離。
晚風斜照不歸去,
散髮危橋笑自知。

Phiên âm

"Sản khước đông biên quách cánh nghi[1]",
Tuý lai ngô tự vịnh ngô thi.
Tráng du vô ná thương xuân mục,
Thế sự hà kham một tự bi.
Trúc Bạch hồ đầu vân mịch mịch,
Thái Hoà cung ngoại thảo ly ly.
Vãn phong tà chiếu bất quy khứ,
Tản phát nguy kiều tiếu tự tri.

Bản dịch của Hoàng Tạo

"San luỹ đông đi lại dễ ưa"
Thơ ta ta đọc lúc say sưa
Thương xuân thấy cảnh chơi càng ngán
Không chữ nhìn bia chuyện những ngờ
Trúc Bạch, bên hồ mây lặng lẽ
Thái Hoà, quanh điện cỏ lơ thơ
Gió chiều bóng ngả, về không dứt
Cười mỉm trên cầu tóc phất phơ
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004
[1] Câu thơ của tác giả trong bài "Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 4".

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Đề Trấn Vũ quán thạch bi