Mai về với phố tìm xanh thẫm
Vệt rêu phong bên cửa Bắc thành
Thăng Long còn ủ bao huyền sử
Men nồng bút đá “Tả Thiên Thanh”

Xao xác sông Hồng mùa gió bấc
Giăng mắc gì mỗi nhịp Long Biên
Dạt trôi cạn tuổi rồi mới biết
Còn một Thăng Long, bến đợi thuyền

Ta như tùng bách bao năm tuổi
Vươn cành, xoè tán với trời xanh
Em làm đất giữ cho bền gốc
Thầm lặng, chắt chiu chút ngọt lành

Mai về với phố gom hương phố
Giọt nắng thầm reo giữa cốc chiều
Bạn cũ ai còn, ai khuất nẻo?
Phong trần có đủ để tin yêu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]