除夜宿洺州

家寄關西住,
身為河北遊。
蕭條歲除夜,
旅泊在洺州。

 

Trừ dạ túc Danh Châu

Gia ký Quan Tây trú,
Thân vi Hà Bắc du.
Tiêu điều tuế trừ dạ,
Lữ bạc tại Danh Châu.


Danh Châu nay là huyện Vĩnh Niên, tỉnh Hà Bắc.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Thân lên tận Hà Bắc,
Nhà gửi trú Quan Tây.
Đêm cuối năm tịch mịch,
Thuyền nghỉ tạm Danh Châu.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nhà xa tận chốn Quan Tây
Lênh đênh Hà Bắc lắc lay thân tàn
Cuối năm đêm vắng muộn màng
Doanh Châu bến nước lỡ làng thuyền neo

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quan Tây tận chốn ở nhà xa,
Hà Bắc gửi thân ngày tháng qua.
Trừ tịch tiêu điều đêm vắng cuối,
Doanh Châu thuyền ghé bến như nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quan Tây tận chốn nhà xa,
Gửi thân Hà Bắc sống qua tháng ngày.
Cuối năm đêm vắng buồn lây,
Doanh Châu thuyền ghé bến nầy thả neo.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Nhà xa tận chốn Quan Tây
Tấm thân Hà Bắc lắt lay dặm trường
Cuối năm đêm vắng thê lương
Dương Châu thuyền khách tiện đường ghé qua

Chưa có đánh giá nào
Trả lời