09/12/2022 20:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trừ dạ túc Danh Châu
除夜宿洺州

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/01/2018 22:12

 

Nguyên tác

家寄關西住,
身為河北遊。
蕭條歲除夜,
旅泊在洺州。

Phiên âm

Gia ký Quan Tây[1] trú,
Thân vi Hà Bắc du.
Tiêu điều tuế trừ dạ,
Lữ bạc tại Danh Châu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Thân lên tận Hà Bắc,
Nhà gửi trú Quan Tây.
Đêm cuối năm tịch mịch,
Thuyền nghỉ tạm Danh Châu.
Danh Châu nay là huyện Vĩnh Niên, tỉnh Hà Bắc.

[1] Vùng đất phía tây ải Hàm Cốc được gọi là Quan Tây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Trừ dạ túc Danh Châu