寒食野望吟

丘墟郭門外,
寒食誰家哭。
風吹曠野紙錢飛,
古墓累累春草綠。
棠梨花映白楊樹,
盡是死生離別處。
冥寞重泉哭不聞,
蕭蕭墓雨人歸去。

 

Hàn thực dã vọng ngâm

Khâu khư Quách môn ngoại,
Hàn thực thuỳ gia khốc.
Phong xuy khoáng dã chỉ tiền phi,
Cổ mộ luỹ luỹ xuân thảo lục.
Đường lê hoa ánh bạch dương thụ,
Tận thị tử sinh ly biệt xứ.
Minh mịch trùng tuyền khốc bất văn,
Tiêu tiêu mộ vũ nhân quy khứ.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Ngoài nhà họ Quách, đống gò,
Vẳng nhà ai khóc, tiết vừa thanh minh.
Gió đồng, tiền giấy bay lên,
Cỏ xuân lớp lớp xanh trên mộ phần.
Hoa đường lê ánh bạch dương,
Nơi đây sống chết đôi đường biệt ly.
Suối vàng khóc cũng khôn nghe,
Hắt hiu mưa gió đi về những ai?


Nguồn: Thơ Bạch Cư Dị, Ngô Văn Phú, NXB Hội nhà văn, 2006
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngoài cửa,gò mồ họ Quách
Thanh minh tiếng khóc nhà ai
Tiền giấy gió bay đồng vắng
Cỏ xuân mộ cũ xanh ngời
Bạch dương đường lê soi bóng
Chốn nầy sinh tử chia đôi
Suối vàng khôn nghe tiếng khóc
Người về lất phất mưa rơi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nơi nghĩa địa ngoài nhà họ Quách
Tiếng khóc than Hàn thực nhỏ to
Gió tung tiền giấy bụi tro
Cỏ trên mộ cổ xanh và sum suê
Bên bạch dương đường lê tươi sáng
Đó là nơi chết sống chia tay
Khóc than bên suối ngừng đây
Người về trong tiếng mưa bay buổi chiều.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cửa ngoài nhà Quách, gò mồ,
Nhà ai hàn thực vẳng hoài khóc than.
Gió đồng, tiền giấy bay tràn,
Mộ phần lớp lớp xanh ngàn cỏ xuân.
Đường lê hoa ánh dương bừng,
Nơi đây sinh tử đôi đường biệt ly.
Suối vàng khóc chẳng nghe gì,
Hắt hiu mưa mộ người đi về nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời