21/10/2021 01:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hàn thực dã vọng ngâm
寒食野望吟

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 05/10/2008 20:48

 

Nguyên tác

丘墟郭門外,
寒食誰家哭。
風吹曠野紙錢飛,
古墓累累春草綠。
棠梨花映白楊樹,
盡是死生離別處。
冥寞重泉哭不聞,
蕭蕭墓雨人歸去。

Phiên âm

Khâu khư Quách môn ngoại,
Hàn thực thuỳ gia khốc.
Phong xuy khoáng dã chỉ tiền phi,
Cổ mộ luỹ luỹ xuân thảo lục.
Đường lê hoa ánh bạch dương thụ,
Tận thị tử sinh ly biệt xứ.
Minh mịch trùng tuyền khốc bất văn,
Tiêu tiêu mộ vũ nhân quy khứ.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Ngoài nhà họ Quách, đống gò,
Vẳng nhà ai khóc, tiết vừa thanh minh.
Gió đồng, tiền giấy bay lên,
Cỏ xuân lớp lớp xanh trên mộ phần.
Hoa đường lê ánh bạch dương,
Nơi đây sống chết đôi đường biệt ly.
Suối vàng khóc cũng khôn nghe,
Hắt hiu mưa gió đi về những ai?
Nguồn: Thơ Bạch Cư Dị, Ngô Văn Phú, NXB Hội nhà văn, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Hàn thực dã vọng ngâm