夜雨

早蛩啼復歇,
殘燈滅又明。
隔窗知夜雨,
芭蕉先有聲。

 

Dạ vũ

Tảo cung đề phục yết,
Tàn đăng diệt hựu minh.
Cách song tri dạ vũ,
Ba tiêu tiên hữu thanh.

 

Dịch nghĩa

Con dế mèn buổi sớm hết kêu rồi lại ngừng
Ngọn đèn tàn lụi lại sáng
Cách cửa sổ biết đêm có mưa
Vì vừa mới nghe tiếng lộp độp trên tàu lá chuối.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (20 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của lenamphong626

Dế kêu đến sáng ngừng
Đèn tàn lại vụt sáng
Cách song biết đêm mưa
Lộp bộp trên tàu chuối

lnp
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Dế sớm gáy rồi ngưng,
Đèn tàn lại sáng bừng.
Ngoài song mưa tối đổ,
Tàu chuối giọt rưng tưng !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thien Thanh

Tiếng dế kêu ngắt quãng,
Ngọn đèn đêm chập chờn.
Cách song biết mưa đổ,
Tàu chuối vang giọt rơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Sớm, trùng kêu mỏi lại ngừng,
Đèn tàn sắp tắt, lại bừng sáng lên.
Cách song, biết có mưa đêm,
Tầu tiêu lộp lộp trước tiên biết rồi!...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dế sớm kêu lại bặt
Đèn tàn sáng rồi tắt
Biết bên ngoài đang mưa
Lá chuối khua sớm nhất

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Dế rên mỏi giọng lại ngừng
Ngọn đèn vừa lụn lại bừng sáng thêm
Ngoài dong biết có mưa đêm
Rơi trên tàu chuối trước tiên vọng vào

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Dế rên mỏi giọng lại ngừng
Ngọn đèn vừa lụn chợt bừng sáng thêm
Ngoài song biết có mưa đêm
Rơi trên tàu chuối trước tiên vọng vào

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dế mèn buổi sớm kêu rồi ngừng,
Tàn lụi ngọn đèn lại sáng bừng.
Biết có mưa đêm ngoài cửa sổ,
Mới nghe lộp độp ba tiêu rừng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dế mèn kêu sớm rồi ngưng,
Ngọn đèn tàn lụi lại bừng sáng lên.
Ngoài song biết có mưa đêm,
Chuối tàu lộp độp bên thềm mới nghe.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Dế kêu buổi sớm rồi ngừng
Đèn tàn tắt lại sáng bừng lên mau
Ngoài song mưa rớt đêm thâu
Tiếng rơi lộp độp trên tàu chuối khô

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (20 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]