19/11/2019 00:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dạ vũ
夜雨

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 22/05/2005 15:04

 

Nguyên tác

早蛩啼複歇,
殘燈滅又明。
隔窗知夜雨,
芭蕉先有聲。

Phiên âm

Tảo cung đề phục yết,
Tàn đăng diệt hựu minh.
Cách song tri dạ vũ,
Ba tiêu tiên hữu thanh.

Dịch nghĩa

Con dế mèn buổi sớm hết kêu rồi lại ngừng
Ngọn đèn tàn lụi lại sáng
Cách cửa sổ biết đêm có mưa
Vì vừa mới nghe tiếng lộp độp trên tàu lá chuối.

Bản dịch (của Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn)

Dế kêu đến sáng thì ngừng,
Đèn tàn chực tắt lại bừng sáng thêm.
Ngoài song chắc có mưa đêm;
Gõ trên tàu chuối tiếng chêm vọng vào!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Dạ vũ