Chưa có đánh giá nào
101 bài thơ
1 người thích
Đăng ký ngày 08/07/2014 10:57, số lượt xem: 3962

Thơ Đường luật

Tự do

Lục bát