Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/01/2015 21:54, số lượt xem: 1607

Nào đâu chim sáo muốn bay
Tình yêu ai giữ bằng tay bao giờ
Con tim lỗi nhịp dại khờ
Riêng đau ngày tháng vật vờ chiêm bao
Cần chi gác tía lầu cao
Lồng son hoa lệ ước ao làm gì
Ngày qua đuổi hết xuân thì
Bên nhau vò võ vui gì không ai
Ngày vui sao lại chóng phai
Đêm buồn vô tận như dài trăm năm
Sáo bay vào cõi xa xăm
Mỏi đôi cánh vỗ tháng năm gọi tình
Người gieo đau chút vô hình
Không đông cũng lạnh, cựa mình co ro.