Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/07/2014 22:48, số lượt xem: 863

Mây thò cái cẳng ghẹo trăng chơi
Lỡ chạm vào mông toét miệng cười
Giả lả trăng vờ không có biết
Trong lòng khúc khích sướng gì ơi
Mây liền tựu kế đâu có ngán
Mượn gió chồm lên phủ lấy trời
Chớ hỏi rằng sao quân tử hỗn
Trong lòng đã muốn tiếc gì chơi.