Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/07/2014 12:52, số lượt xem: 1163

Mới liếc mà thôi , đã ngỡ ngàng
Thêm cười lúng liếng, thế là oan
Vô tình gió thổi , bụi vô mắt
Phải ý tình đâu, chớ có màng
Nhắn gửi chân tình, mai kẻo lỡ
Người yêu, mộng đắm với tình mơ
Hằng Nga ấy chỉ cung Hằng náu
Kẻ Ái bao người, cũng ngó lơ.