Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/08/2014 08:41, số lượt xem: 630

Ngày ngày Sư quét lá đa
Quét đi quét lại lá đa vẫn còn
Bao nhiêu chổi sễ đã mòn
Sư thời vẫn quét vẫn còn lá đa.