Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/08/2014 08:39, số lượt xem: 465

Tiếng chuông chùa điểm boong bong
Có chú tiểu nhỏ lon ton chạy vào
Hớt hơ hớt hải thế nào
Vấp ngay trước điện té nhào boong boong.