Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/01/2015 14:31, số lượt xem: 449

Tuổi thơ nào của riêng tôi
Tuổi thơ là của bao người lớn thôi
Nhớ từ cái thưở nằm nôi
Ầu ơ khúc hát êm trôi giấc nồng
Bây giờ hỏi có còn không
Cây đa giếng nước cánh đồng lúa thơm
Nào đâu cò lả chập chờn
Kĩu kịt tiếng võng đâu còn đong đưa
Gà giờ nào biết sớm trưa
Ó o sớm tối đâu chừa một canh
Đâu rồi khói bếp nhà tranh
Tường tre vách đất chiếu manh góc nhà
Đầu làng còn có gốc đa?
Con đê lượn sóng sông đà uốn quanh
Ruộng đồng giờ có còn xanh
Nhà xây lớp lớp như thành như nêm
Diều bay sao được cánh mềm
Ăng ten, dây điện như rèm giăng ra
Con đường yên ả hiền hoà
Giờ đông như kiến dọn nhà ngày mưa
Bây giờ chẳng có ngày xưa
Giật mình nhắm mắt mới vừa hôm qua.