Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/03/2015 22:16, số lượt xem: 427

Trên rừng hết gỗ đấy thôi
Lội ngay xuống phố chặt rồi cho nhanh
Bao nhiêu cây ấy còn xanh
Gán cho cái tội mục cành ruỗng thân
Nhà tài trợ cứ lăn tăn
Làm sao chặt hết cây xanh ngàn đời
Phố xưa rợp mát bên đời
Bây giờ trơ gốc hết rồi còn đâu
Từ nay cho đến ngày sau
Bao giờ có được cái màu xanh nay
Người cứ lo chặt sướng tay
Viện cớ chỉ thị chặt ngay bất cần
Mặc cho dân chúng thất thần
Ra sức kêu gọi tím bầm ruột gan
Phải đâu các vị làm quan
Ở xa dân quá làm càn chẳng hay
Còn nay các vị ngay đây
Miệng gang miệng thép thế này cãi sao
Làm cho dân chúng lao đao
Trong lòng ấm ức kêu gào giữ cây
Bác Hồ đã dạy mới đây
Mùa xuân cả nước trồng cây gây rừng
Bao nhiêu lễ hội tưng bừng
Bao cây gieo xuống không ngừng vươn cao
Bây giờ làm trái là sao
Lẽ nào không thẹn ? Lẽ nào không lo
Hãy mau tỉnh ngộ đi cho
Kẻo rồi hối hận dày vò tâm can
Biết sai mà sửa hân hoan
Đừng vì chút lợi chẳng màng tương lai
Làm ơn suy tính lâu dài
Cháu con đất nước ngày mai được nhờ.

(Thân tặng Hà Nội. Thân tặng 6700 cây xanh!)