Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/08/2014 08:40, số lượt xem: 393

Sư nào thì chẳng là Sư
Một Sư dạy chữ một Sư trên chùa
Sư này tụng kinh ở chùa
Sư kia dạy chữ bốn mùa không Sư?