Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/09/2014 13:29, số lượt xem: 433

Ừ thì Xuân ấy cũng Xuân
Nghe lòng nặng nặng có phần xanh xao
Xuân ai rạng rỡ tuôn trào
Xuân ai héo hắt gột vào tim đau
Vết chân chim cũng úa màu
Tóc lưa thưa điểm gối đầu thời gian
Xuân ai tươi mới căng tràn
Xuân ai nhăn nhúm hơi tàn hắt hiu
Cũng ai Xuân rất yêu kiều
Còn ai Xuân tái tím chiều ruột gan
Thôi thì Xuân đến lại tàn
Viêc gì phải tiếc, phải màng với xuân.