Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/08/2014 08:44, số lượt xem: 413

Mưa nhiều nước chảy như sông
Nhà trên phố thị như đồng sau mưa
Tiếc rằng chẳng thấy cá cua
Người người chỉ thấy chạy đua với trời
Đồ đạc lên mái khỏi trôi
Còn người cứ lội cứ bơi cứ gào
Trách sao trời đổ mưa vào
Bao nhiêu thiệt hại làm sao kiện trời
Rét run nghẹn chẳng nên lời
Ví như con cóc kiện trời ngày xưa
Bây giờ có kiện cũng thua
Ông trời Ổng nói:bay vừa vừa thôi
Cây xanh thì chặt đi rồi
Làm mương thoát nước,ông tôi vài đồng
Đê điều đắp cứ như không
Một cơn lũ nhẹ cuốn phăng đi rồi
Lúc chia thì sướng thì cười
Sảy ra lũ lụt đổ trời sướng chưa
Này anh chị cứ đi thưa
Còn ăn, còn bớt, còn thua dài dài
Thôi thì tình kế thế này
Sắm xuồng ba lá, ngày ngày mà bơi
Thế là ổn thoả lắm rồi
Sống chung với lũ với trời là xong
Việc gì phải cứ ngóng trông
Gào gào thét thét chổng mông làm gì?