Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 01/08/2014 08:40, số lượt xem: 396

Có cô thí chủ cúng dường
Sư ra nhận lễ cô thường hỏi sư
Vì sao Sư lại đi tu?
Nhìn cô Sư đáp lỡ tu thôi mà!