Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/08/2014 08:38, số lượt xem: 391

Canh ba tên trộm vào chùa
Cúi lạy sám hối xin chừa từ nay
Thế rồi cứ vái liên tay
Thấy hòm công đức tiền đầy lại thôi.