Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/09/2014 07:59, số lượt xem: 415

Đời tát cái vã mồ hôi
Mộng mị hoà tan dòng đời khánh kiệt
Chỉ dành cho người không biết
Đi và mang cái biền biệt xa xăm
Danh vọng mất trong âm thầm
Tê tái có lẽ tím bầm gan ruột
Nhức nhối chi rồi đau buốt
Cái huy hoàng cũng đã tuột trầm luân
Kẻ sân si chút hương trần
Kẻ như không mà bất cần vĩnh viễn
Ngả chiếu hoa lệ ai đưa tiễn
Biết người nằm có đay nghiến gì không?
Xông pha đời giữa mênh mông
Bao hy vọng vùi sâu trong tuyệt vọng
Vết hằn đời không quá rộng
Bám mà lên hoặc sẽ không bao giờ
Đời có ngủ. Sao lại mơ
Mắt vẫn mở sao lại mờ thế thái...