Đề Ngô Khê kính thạch

Tam Ngô dịch ngoại quá Ngô Khê
Khê kính thường minh chiếu bất mê
Hảo quải thanh nhai dung ngọc ảnh
Khẳng tuỳ hồng tiễn chiếu hương khuê
Đường bi bả khán công quang tổ
Nhan bút tiền lâm hoạ động Khuê
Thuấn mục Nghiêu mi lân vị ngộ
Thao quang thả đối mộ hà tê

 

Dịch nghĩa

Đi quá ngoài trạm Tam Ngô là đến Ngô Khê
Gương khe thường sáng soi tỏ không mờ
Khéo treo vách đá xanh hoà hợp bóng ngọc lung linh
Dám theo khuôn mặt ửng hồng soi vào khuê phòng
Bia đời Đường khen ông có công làm rạng danh tổ tiên
Bức hoạ của họ Nhan treo ở trước nét bút như động tới sao Khuê
Mắt vua Thuấn lông mày vua Nghiêu tiếc chưa được thấy
Lấy làm hổ thẹn ngước nhìn ánh ráng chiều phía trời tây


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Ngô Khê sau trạm Tam Ngô
Gương khe soi tỏ không mờ lung linh
Khéo treo hợp vách đá xanh
Phòng the khuôn mặt trăng thanh ửng hồng
Bia Đường khắc tạc tên ông
Tranh Nhan nét bút động lòng Khuê kim
Mày Nghiêu mắt Thuấn chưa tìm
Lòng đầy hổ thẹn ngước nhìn ráng tây

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Tam Ngô, qua trạm, đến Ngô Khê
Khe ấy, gương soi, tỏ quá tề
Vách đá khéo treo, xanh bóng ngọc
Khuôn trăng thẹn chiếu, ửng phòng khuê
Đường bia, công lớn ông ngời tổ
Nhan hoạ, nét thần bút động Khuê
Mắt Thuấn, mi Nghiêu chưa được thấy
Thấy lòng hổ thẹn ráng chiều tê!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tam Ngô đi quá đến Ngô Khê,
Soi tỏ không mờ gương sáng khe.
Bóng ngọc lung linh treo vách đá,
Ửng hồng khuôn mặt soi phòng khuê.
Bia Đường khen tổ tiên danh rạng,
Nhan Hoạ nét tranh động sao Khuê.
Mắt Thuấn mày Nghiêu chưa được thấy,
Ngước nhìn hổ thẹn ráng chiều tây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời