13/08/2020 20:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Ngô Khê kính thạch

Tác giả: Đinh Nho Hoàn - 丁儒完

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi DNH vào 19/04/2017 21:28

 

Phiên âm

Tam Ngô dịch ngoại quá Ngô Khê
Khê kính thường minh chiếu bất mê
Hảo quải thanh nhai dung ngọc ảnh
Khẳng tuỳ hồng tiễn chiếu hương khuê
Đường bi bả khán công quang tổ
Nhan bút tiền lâm hoạ động Khuê
Thuấn mục Nghiêu mi lân vị ngộ
Thao quang thả đối mộ hà tê

Dịch nghĩa

Đi quá ngoài trạm Tam Ngô là đến Ngô Khê
Gương khe thường sáng soi tỏ không mờ
Khéo treo vách đá xanh hoà hợp bóng ngọc lung linh
Dám theo khuôn mặt ửng hồng soi vào khuê phòng
Bia đời Đường khen ông có công làm rạng danh tổ tiên
Bức hoạ của họ Nhan treo ở trước nét bút như động tới sao Khuê
Mắt vua Thuấn lông mày vua Nghiêu tiếc chưa được thấy
Lấy làm hổ thẹn ngước nhìn ánh ráng chiều phía trời tây

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Ngô Khê sau trạm Tam Ngô
Gương khe soi tỏ không mờ lung linh
Khéo treo hợp vách đá xanh
Phòng the khuôn mặt trăng thanh ửng hồng
Bia Đường khắc tạc tên ông
Tranh Nhan nét bút động lòng Khuê kim
Mày Nghiêu mắt Thuấn chưa tìm
Lòng đầy hổ thẹn ngước nhìn ráng tây
Nguồn: Mặc Trai sứ tập, NXB Văn học, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đinh Nho Hoàn » Đề Ngô Khê kính thạch