Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
9 bài trả lời: 9 bản dịch
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 28/10/2005 02:02, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 11/03/2008 22:17

漫興其六

懶慢無堪不出村,
呼兒自在掩柴門。
蒼苔濁酒林中靜,
碧水春風野外昏。

 

Tuyệt cú mạn hứng kỳ 6

Lãn mạn vô kham bất xuất thôn,
Hô nhi tự tại yểm sài môn.
Thương đài trọc tửu lâm trung tĩnh,
Bích thuỷ xuân phong dã ngoại hôn.

 

Dịch nghĩa

Lười và chậm, nhưng vẫn không chịu không ra khỏi thôn,
Dặn con cứ tự nhiên đóng cổng gỗ (đóng cổng khi ngày hết, ý nói đi chưa biết khi nào về).
Một mình với rêu xanh, rượu đục trong rừng tĩnh,
Nước biếc, gió xuân, và hoàng hôn ngoài nội.


(Năm 761)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Long

Dẫu nhác không đành chịu ở suông,
Dặn con cổng gỗ đóng vào luôn.
Rêu xanh, rượu đục, rừng yên ả,
Nước biếc, gió xuân, nội ráng buông.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Lười chậm, chẳng cam ở mãi thôn,
Cổng cây cứ đóng lại thôi con.
Rượu đục, rêu xanh, rừng tĩnh lặng,
Gió xuân, nước biếc, nội hoàng hôn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Dẫu lười, đâu ở mãi thôn,
Dặn con đóng cổng ta còn đi thôi.
Rêu xanh rừng lặng, rượu ôi,
Gió xuân nước biếc, chiều rơi nương đồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Tổ nhác, thôi đành thôn chẳng ra,
Cửa sài, hô trẻ rấp ngang qua.
Rêu xanh rượu đục rừng yên ả,
Nước biếc gió xuân nội ánh tà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Tuy lười, không thể chẳng ra thôn,
Gọi trẻ ra ngay đóng cửa vườn.
Rượu đục, rêu xanh, rừng vắng lặng,
Gió xuân, nước biếc, ruộng hoàng hôn.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Lười biếng không buồn bước khỏi thôn,
Bảo con cài cổng cả ngày luôn.
Rêu xanh, rượu đục, rừng im ắng,
Gió xuân, nước biếc, bóng hoàng hôn.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Tuy lười, ra khỏi thôn chơi,
Gọi con đóng cửa cho rồi, mới yên.
Rêu xanh, rượu đục, rừng êm,
Gió xuân, nước biếc, đồng đêm xuống dần...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Nản lì nhất quyết bước khỏi thôn,
Bảo trẻ ngày nay đóng cửa luôn.
Rêu xanh rượu đục trong rừng vắng,
Nước biếc, đồng chiều gió thoảng cơn.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dù lười chậm cũng phải rong thôn xóm
Gọi con ra cứ việc đóng cổng cây
Rừng lặng yên, với rượu đục, rêu đầy
Và nước biếc, gió xuân, đồng dần tối

Chưa có đánh giá nào
Trả lời