03/10/2022 12:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuyệt cú mạn hứng kỳ 6
漫興其六

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 27/10/2005 02:02

 

Nguyên tác

懶慢無堪不出村,
呼兒自在掩柴門。
蒼苔濁酒林中靜,
碧水春風野外昏。

Phiên âm

Lãn mạn vô kham bất xuất thôn,
Hô nhi tự tại yểm sài môn.
Thương đài trọc tửu lâm trung tĩnh,
Bích thuỷ xuân phong dã ngoại hôn.

Dịch nghĩa

Lười và chậm, nhưng vẫn không chịu không ra khỏi thôn,
Dặn con cứ tự nhiên đóng cổng gỗ (đóng cổng khi ngày hết, ý nói đi chưa biết khi nào về).
Một mình với rêu xanh, rượu đục trong rừng tĩnh,
Nước biếc, gió xuân, và hoàng hôn ngoài nội.

Bản dịch của mailang

Tổ nhác, thôi đành thôn chẳng ra,
Cửa sài, hô trẻ rấp ngang qua.
Rêu xanh rượu đục rừng yên ả,
Nước biếc gió xuân nội ánh tà.
(Năm 761)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tuyệt cú mạn hứng kỳ 6