重贈鄭錬絕句

鄭子將行罷使臣,
囊無一物獻尊親。
江山路遠羈離日,
裘馬誰為感激人。

 

Trùng biệt Trịnh Luyện tuyệt cú

Trịnh tử tương hành bãi sứ thần,
Nang vô nhất vật hiến tôn thân.
Giang sơn lộ viễn ky ly nhật,
Cừu mã thuỳ vi cảm kích nhân.

 

Dịch nghĩa

Chàng Trịnh đã sẵn sàng thì viên sứ lại bãi bỏ chuyến đi,
Túi không có một cái gì để đem về biếu cha mẹ.
Non sông đường xa ngày ở trọ,
Áo cừu với cưỡi ngựa ai là người thấy hồ hởi.


(Năm 762)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Anh Trịnh sắp đi, sứ hoãn rồi.
Túi không một vật biếu hai người.
Non nước đường xa, ngày đất khách,
Quan cao ai kẻ thấy vui tươi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chàng Trịnh sẵn sàng sứ bỏ đi,
Biếu cha mẹ túi lại không gì.
Non sông xa cách bao ngày trọ,
Cưỡi ngựa áo cừu hồ hởi chi?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sẵn sàng chàng Trịnh, sứ đi,
Mẹ cha đem biếu túi thì rỗng không.
Đường xa ngày trọ núi sông,
Áo cừu với ngựa ai lòng mừng vui?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nghỉ sứ thần Trịnh công từ giã
Túi không gì để tạ mẹ cha
Ngày đi đêm trọ đường xa
Ai người thông cảm quan ra nỗi này?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời