21/04/2024 02:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trùng biệt Trịnh Luyện tuyệt cú
重贈鄭錬絕句

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/04/2015 07:35

 

Nguyên tác

鄭子將行罷使臣,
囊無一物獻尊親。
江山路遠羈離日,
裘馬誰為感激人。

Phiên âm

Trịnh tử tương hành bãi sứ thần,
Nang vô nhất vật hiến tôn thân.
Giang sơn lộ viễn ky ly nhật,
Cừu mã[1] thuỳ vi cảm kích nhân.

Dịch nghĩa

Chàng Trịnh đã sẵn sàng thì viên sứ lại bãi bỏ chuyến đi,
Túi không có một cái gì để đem về biếu cha mẹ.
Non sông đường xa ngày ở trọ,
Áo cừu với cưỡi ngựa ai là người thấy hồ hởi.

Bản dịch của Phạm Doanh

Anh Trịnh sắp đi, sứ hoãn rồi.
Túi không một vật biếu hai người.
Non nước đường xa, ngày đất khách,
Quan cao ai kẻ thấy vui tươi.
(Năm 762)

[1] Người có chức tước.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Trùng biệt Trịnh Luyện tuyệt cú