戲為六絕句其二

王楊盧駱當時體,
輕薄為文曬未休。
爾曹身與名俱滅,
不廢江河萬古流。

 

Hí vi lục tuyệt cú kỳ 2

Vương, Dương, Lư, Lạc đương thì thể,
Khinh bạc vi văn sái vị hưu.
Nhĩ tào thân dữ danh câu diệt,
Bất phế giang hà vạn cổ lưu.

 

Dịch nghĩa

Các bài văn của Vương, Dương, Lư, Lạc là những người đương thời,
Các ngươi cũng còn coi thường.
Các ngươi, thân với danh đều tiêu tán,
Trái lại các vị trên sẽ còn mãi với non sông đất nước.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Vương, Dương, Dư, Lạc thể đương thời,
Văn chương khinh bạc cười không ngơi.
Các người thân với danh đều mất,
Còn mãi, giang hà muôn thửa trôi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Dương, Vương, Lư, Lạc cùng thời cả,
Cũng bị văn chê, mỉa chẳng thôi.
Ngữ ấy thân danh rồi nát hết,
Còn đây sông núi chảy muôn đời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Các thể văn Vương, Dương, Lô, Lạc,
Cứ bị người chê, bọn khinh bạc.
Các anh thân danh sẽ diệt vong,
Riêng bốn người còn với núi sông.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Vương, Dương, Lư, Lạc lối đương thời,
Chê văn nhạt nhẽo mỉa mai hoài.
Bọn ngươi tên tuổi nào đâu có,
Tên họ non sông ghi vạn đời.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thể thịnh hành Vương, Dương, Lư, Lạc
Đang bị chê khinh bạc, cười hoài
Các ông thân thế một mai
Văn chương tứ kiệt muôn đời truyền lưu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lô, Lạc, Vương, Dương văn thể tuyệt
Giỏi gì nay lại khéo chê bai
Thân danh ngươi sẽ tiêu tan hết
Tên tuổi người xưa sống vạn đời

Chưa có đánh giá nào
Trả lời