15/05/2021 02:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hí vi lục tuyệt cú kỳ 2
戲為六絕句其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 23/09/2008 12:01

 

Nguyên tác

王楊盧駱當時體,
輕薄為文曬未休。
爾曹身與名俱滅,
不廢江河萬古流。

Phiên âm

Vương, Dương, Lư, Lạc[1] đương thì thể,
Khinh bạc vi văn sái vị hưu.
Nhĩ tào thân dữ danh câu diệt,
Bất phế giang hà vạn cổ lưu.

Dịch nghĩa

Các bài văn của Vương, Dương, Lư, Lạc là những người đương thời,
Các ngươi cũng còn coi thường.
Các ngươi, thân với danh đều tiêu tán,
Trái lại các vị trên sẽ còn mãi với non sông đất nước.

Bản dịch của Trần Trọng San

Vương, Dương, Dư, Lạc thể đương thời,
Văn chương khinh bạc cười không ngơi.
Các người thân với danh đều mất,
Còn mãi, giang hà muôn thửa trôi.
[1] Vương Bột 王勃, Dương Quýnh 楊炯, Lư Chiếu Lân 盧照鄰 và Lạc Tân Vương 駱賓王, tức Sơ Đường tứ kiệt.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Hí vi lục tuyệt cú kỳ 2