Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
12 bài trả lời: 12 bản dịch
Từ khoá: chiến tranh (303) thua trận (2)

Đăng bởi Vanachi vào 13/06/2005 20:09, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 26/10/2005 12:45

悲陳陶

孟冬十郡良家子,
血作陳陶澤中水。
野曠天清無戰聲,
四萬義軍同日死。
群胡歸來血洗箭,
仍唱胡歌飲都市。
都人回面向北啼,
日夜更望官軍至。

 

Bi Trần Đào

Mạnh đông thập quận lương gia tử,
Huyết tác Trần Đào trạch trung thuỷ.
Dã khoáng thiên thanh vô chiến thanh,
Tứ vạn nghĩa quân đồng nhật tử.
Quần Hồ quy lai huyết tẩy tiễn,
Nhưng xướng Hồ ca ẩm đô thị.
Đô nhân hồi diện hướng bắc đề,
Nhật dạ cánh vọng quan quân chí.


Bài này được làm năm 756 lúc đã xảy ra loạn An Lộc Sơn. Năm 756, Đỗ Phủ bị hãm ở Trường An, nghe tin quân nhà Đường thất bại thảm hại ở Trần Đào, đau xót làm bài này.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Đông sang, mười quận trai tài,
Máu tuôn thành nước đỏ tươi ròng ròng.
Im lìm trời vắng, đồng không,
Bốn muôn quân nghĩa chết trong một ngày.
Giặc Hồ, tên tẩm máu đầy,
Hát câu hát mán, uống say phố phường.
Ngày đêm khóc ngóng Bắc phương,
Quan quân đâu tá, dân đương đợi chờ!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Tiết đông mười quận con dân đó,
Máu ngập Trần Đào đầm ứ đỏ.
Đồng ruộng trời trong ắng lửa binh,
Bốn vạn nghĩa quân vùi một chỗ.
Lũ rợ kéo về máu rửa tên,
Hát bài hát mọi, uống giữa chợ.
Dân kinh quay đầu hướng bắc gào,
Đêm ngày ngóng đợi quan quân cứu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Chớm đông, mười quận ra quân hết,
Máu đổ Trần Đào thành biển huyết.
Đồng rộng, trời trong bặt chiến tranh,
Bốn vạn nghĩa quân, một ngày chết.
Quân Hồ nhúng máu rửa cung tiễn,
Nhạc Rợ, tiệc say chợ phố diễn.
Bắc ngóng, dân Kinh lệ chảy tràn,
Ngày đêm chờ đợi quân vua tiến.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Tháng mười trai tráng trong mười quận,
Một khoảnh Trần Đào tuôn máu trận.
Đồng rộng trời trong lặng lẽ sao!
Nghĩa sĩ một ngày thây bốn vạn.
Bọn giặc Hồ về máu tắm tên,
Uống rượu đô thành, câu hát mán.
Dân kinh than khóc hướng bắc trông,
Ngày đêm mong ngóng quan quân chán!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Chi Điền

Đông sang trai tráng trong mười quận,
Máu đổ Trần Đào đỏ nước sông!
Thu quân, trời vắng đồng không,
Bốn muôn nghĩa dũng chết trong một ngày!
Giặc Hồ thắng, tên đầy máu đỏ,
Hát líu lo, đường phố say sưa.
Ngóng về bắc, khóc như mưa,
Nhân dân khắc khoải mong chờ quan quan!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Tháng mười, mười quận trai lành,
Đầm Trần Đào đó, máu thành vực sâu.
Trời trong không tiếng đánh nhau,
Bốn vạn quân nghĩa thảy đều mạng vong!
Giặc Hồ về, cung tên tắm máu,
Hát bài Hồ, ăn nhậu phố phường.
Cả đô thành chỉ hướng bắc phương,
Ngày đêm trông đợi quân vương trở về.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Mười quận quân về lúc chớm đông,
Trần Đào máu đổ, chảy thành sông.
Trời trong, đồng trống, im chinh chiến,
Bốn vạn nghĩa quân, xác rải đồng.
Trở lại, rợ Hồ tên rửa máu,
Hát hò, ăn uống chốn thành đông.
Hướng về phương bắc, người dân khóc,
Sáng, tối, ‘‘Quân về...’’ vẫn ngóng trông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Tháng mười, con dân trong mười quận,
Nước vũng Trần Đào, máu chảy thành.
Đồng rộng trời trong, gươm dáo vắng,
Bốn vạn chiến sĩ cùng hi sinh.
Lũ Hồ trở lại tên tắm máu,
Uống say giữa phố líu lô ca.
Hướng bắc, nhân dân đô thị khóc,
Đêm ngày mong mỏi bóng quân ta.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tháng mười trận chiến ở Trần Đào
Mười vạn con em máu đọng vũng
Đồng rộng trời trong bặt tiếng trống
Bốn muôn nghĩa sĩ...một ngày đâu!
Giặc Hồ kéo đến tên rửa máu
Uống rượu xí xô giữa phố phường
Dân thành sớm tối trông về bắc
Mong ngóng triều đình tiếp viện quân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Con em mười quận chớm Đông
Máu tuôn thành vũng khắp trong Trần Đào
Xác nằm đồng rộng trời cao
Nghĩa quân bốn vạn tiêu hao cùng ngày
Giặc Hồ tên vầy máu đầy
Vang ca uống rượu vui vầy hân hoan
Dân vời phương Bắc khóc than
Ngày đêm trông đợi quân quan diệt thù.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối