12/04/2021 07:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bi Trần Đào
悲陳陶

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 12/06/2005 20:09

 

Nguyên tác

孟冬十郡良家子,
血作陳陶澤中水。
野曠天清無戰聲,
四萬義軍同日死。
群胡歸來血洗箭,
仍唱胡歌飲都市。
都人回面向北啼,
日夜更望官軍至。

Phiên âm

Mạnh đông thập quận lương gia tử,
Huyết tác Trần Đào trạch trung thuỷ.
Dã khoáng thiên thanh vô chiến thanh,
Tứ vạn nghĩa quân đồng nhật tử.
Quần Hồ quy lai huyết tẩy tiễn,
Nhưng xướng Hồ ca ẩm đô thị.
Đô nhân hồi diện hướng bắc đề,
Nhật dạ cánh vọng quan quân chí.

Bản dịch của Nam Trân

Đông sang, mười quận trai tài,
Máu tuôn thành nước đỏ tươi ròng ròng.
Im lìm trời vắng, đồng không,
Bốn muôn quân nghĩa chết trong một ngày.
Giặc Hồ, tên tẩm máu đầy,
Hát câu hát mán, uống say phố phường.
Ngày đêm khóc ngóng Bắc phương,
Quan quân đâu tá, dân đương đợi chờ!
Bài này được làm năm 756 lúc đã xảy ra loạn An Lộc Sơn. Năm 756, Đỗ Phủ bị hãm ở Trường An, nghe tin quân nhà Đường thất bại thảm hại ở Trần Đào, đau xót làm bài này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Bi Trần Đào