白帝城最高樓

城尖徑昃旌旆愁,
獨立縹緲之飛樓。
峽坼雲霾龍虎臥,
江清日抱黿鼉遊。
扶桑西枝對斷石,
弱水東影隨長流。
杖藜歎世者誰子,
泣血迸空回白頭。

 

Bạch Đế thành tối cao lâu

Thành tiêm kính trắc tinh bái sầu,
Độc lập phiêu miểu chi phi lâu.
Giáp sách vân mai long hổ ngoạ,
Giang thanh nhật bão ngoan đà du.
Phù tang tây chi đối đoạn thạch,
Nhược thuỷ đông ảnh tuỳ trường lưu.
Trượng lê thán thế giả thuỳ tử,
Khấp huyết bính không hồi bạch đầu.

 

Dịch nghĩa

Chỏm thành nhọn, đường hẹp cờ quạt ủ rũ,
Đứng trơ trọi một mình đó là cái lầu cao vót này.
Kẽm bị mây trùm, rồng với cọp ngủ cả rồi,
Sông trong phơi dưới nắng cá sấu với ba ba đua bơi.
Cành dâu nơi phía tây len qua khe đá,
Bóng nước lờ đờ nơi phía đông theo dòng chảy dài.
Ai là kẻ chống gậy mà than đời vậy,
Quay đầu bạc lại nhìn mà khóc ra máu!


(Năm 766)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Lối hẹp cờ tàn gió cuốn xô
Một mình lầu chắm đứng xo ro
Lẩn mây núi vắng hùm rồng ngủ
Rỡn nắng dòng trong cá giải đua
Nhược Thuỷ bóng theo sông uốn éo
Phù Tang cành phất đá lô nhô
Than đời ai kẻ đương lê gậy
Đầu bạc quay nhìn lệ máu khô


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Chóp thành đường hẹp, cờ quạt lơi,
Một mình lầu vắng đứng chơi vơi.
Kẽm rộng, mây trùm rồng cọp ngủ,
Sông trong, nắng phủ sấu rùa bơi.
Cành dâu tây ngả ngang khe đá,
Bóng nước đông theo suốt giải dài.
Ai người gậy chống than đời đó?
Đầu bạc quay nhìn máu mắt rơi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chóp nhọn, đường xiên, cờ ủ rũ
Đứng trên lầu lộng gió nhìn xa
Sông trong cá sấu ba ba
Kẽm mù mây thấp nằm đa cọp rồng
Vươn về tây phù tang phủ đá
Chảy về đông Nhược cố theo dòng
Than đời nương gậy lão ông
Bạc đầu quay lại, máu hồng lệ rơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Đứng một mình trên lầu mờ mịt,
Cờ xí buồn hiu hắt tỉnh thành.
Rồng, hổ nằm trong hốc núi mây quanh,
Rùa, cá sấu giữa mây xanh nắng toả.
Cành dâu non phía Tây ngoài vách đá,
Dòng sông con Đông tới gặp sông dài.
Chống gậy than thời thế đó là ai,
Mà khóc máu, than trời, đầu bạc trắng?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lối hẹp chỏm thành cờ tả tơi,
Mình đứng lầu cao vút tận trời.
Hẽm núi mây trùm, rồng cọp ngủ,
Sông trong phơi nắng sấu rùa bơi.
Cành dâu nơi phía tây khe đá,
Bóng nước phía đông dòng đến khơi.
Nhìn lại bạc đầu mưa lệ khóc!
Ai là kẻ chống gậy than đời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời