23/09/2021 23:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bạch Đế thành tối cao lâu
白帝城最高樓

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 25/01/2010 02:32

 

Nguyên tác

城尖徑昃旌旆愁,
獨立縹緲之飛樓。
峽坼雲霾龍虎臥,
江清日抱黿鼉遊。
扶桑西枝對斷石,
弱水東影隨長流。
杖藜歎世者誰子,
泣血迸空回白頭。

Phiên âm

Thành tiêm kính trắc tinh bái sầu,
Độc lập phiêu miểu chi phi lâu.
Giáp sách vân mai long hổ ngoạ,
Giang thanh nhật bão ngoan đà du.
Phù tang[1] tây chi đối đoạn thạch,
Nhược thuỷ[2] đông ảnh tuỳ trường lưu.
Trượng lê thán thế giả thuỳ tử,
Khấp huyết bính không hồi bạch đầu.

Dịch nghĩa

Chỏm thành nhọn, đường hẹp cờ quạt ủ rũ,
Đứng trơ trọi một mình đó là cái lầu cao vót này.
Kẽm bị mây trùm, rồng với cọp ngủ cả rồi,
Sông trong phơi dưới nắng cá sấu với ba ba đua bơi.
Cành dâu nơi phía tây len qua khe đá,
Bóng nước lờ đờ nơi phía đông theo dòng chảy dài.
Ai là kẻ chống gậy mà than đời vậy,
Quay đầu bạc lại nhìn mà khóc ra máu!

Bản dịch của Nhượng Tống

Lối hẹp cờ tàn gió cuốn xô
Một mình lầu chắm đứng xo ro
Lẩn mây núi vắng hùm rồng ngủ
Rỡn nắng dòng trong cá giải đua
Nhược Thuỷ bóng theo sông uốn éo
Phù Tang cành phất đá lô nhô
Than đời ai kẻ đương lê gậy
Đầu bạc quay nhìn lệ máu khô
(Năm 766)

Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
[1] Cây thần sống ở nơi mặt trời mọc theo thần thoại.
[2] Tên một con sông trên núi Côn Luân trong thần thoại.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Bạch Đế thành tối cao lâu