Thành sông mang nhiều vẻ,
Càng leo càng thấy hay.
Núi vẫn vẻ xuân cũ
Trời muốn mưa sáng nay.
Anh hùng lưu sự nghiệp,
Sau bao hồi đắng cay.
Khách lạ cứ say khướt,
May gặp người làng đây.
Đất Thục còn loạn lạc,
Vùng Tần thuế nặng thay.
Chẳng buồn vì cảnh đẹp,
Càng sợ tủi lòng này.

tửu tận tình do tại