憶弟其二

且喜河南定,
不問鄴城圍。
百戰今誰在?
三年望汝歸。
故園花自發,
春日鳥還飛。
斷絕人煙久,
東西消息稀。

 

Ức đệ kỳ 2

Thả hỉ Hà Nam định,
Bất vấn Nghiệp Thành vi.
Bách chiến kim thuỳ tại ?
Tam niên vọng nhữ quy.
Cố viên hoa tự phát,
Xuân nhật điểu hoàn phi.
Đoạn tuyệt nhân yên cửu,
Đông tây tiêu tức hy.

 

Dịch nghĩa

Hãy mừng Hà Nam đã yên
Không hỏi đến vòng vây Nghiệp Thành
Qua trăm trận nay còn lại ai?
Ba năm trông ngóng em về
Vườn cũ hoa tự nở
Ngày xuân chim vẫn bay
Khói bếp nhà ai đã tắt ngấm lâu rồi
Đông tây tin tức thưa thớt


(Năm 759)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Hà Nam mừng hết giặc
Thành Nghiệp giặc đang vây
Trăm trận còn ai đó ?
Ba năm nhớ chú đây
Vườn xưa hoa nụ nở
Xuân thắm cánh chim bay
Khói bếp nhà ai tắt
Vắng tin đông lẫn tây


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Hà Nam bình định mừng thay!
Ta không hỏi đến việc vây Ngiệp thành.
Còn ai trăm trận chiến tranh
Ba năm đằng đẵng mong manh ngày về.
Vườn xưa hoa nở tươi
Ngày xuân chim bay mất
Khói bếp tắt lâu rồi
Đông tây tin vắng bặt.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Kệ, giặc vây thành Nghiệp,
Lấy Hà Nam, hả hê.
Ba năm chờ chú lại,
Trăm trận, nay ai về!
Xuân đến chim tung cánh,
Hoa ngời nở chốn quê.
Khói nhà ai tắt mãi,
Tin hiếm cả đông tê.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Góp ý

故園花自發
Cố hương hoa tự phát

園 là chữ VIÊN
Mong Bác Vanachi kiểm tra lại sự nhầm lẫn này.Xin cảm ơn !

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Mặc chỗ chưa tan giặc,
Mừng nơi đã giải vây.
Ba năm em vẫn ngóng,
Trăm trận sống là may.
Vườn cũ hoa đua nở,
Ngày xuân chim lạc bầy!
Xóm làng người khói vắng,
Tin tức bặt đông, tây

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Hà Nam, mừng được yên rồi,
Nghiệp Thành, chẳng hỏi, vây thời đã lâu.
Đánh hoài, còn lại ai đâu,
Ba năm, trông ngóng em lâu chưa về.
Quê xưa, hoa nở xum xuê,
Ngày xuân, chim vẫn đi về thảnh thơi.
Mọi nhà, khói bếp tắt rồi,
Đông tây, tin tức mọi nơi họa hoằn...

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Mừng Hà Nam giải phóng,
Không lo Nghiệp Thành vây.
Trăm trận ai còn sống,
Mong chú ba năm rày.
Quê cũ hoa cứ nở,
Ngày xuân chim vẫn bay.
Khói làng lâu đã tắt,
Tin tức bặt đông tây.

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mừng Hà Nam định yên cái đã
Việc bao vây khoan đả Nghiệp Thành
Còn ai sau những giao tranh?
Ba năm mong ngóng em không trở về
Vườn nhà ta bông ra tự nở
Gặp xuân về chim cứ lượn bay
Khói lam bếp tắt lâu ngày
Về phần tin tức đông tây thưa dần.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Hà Nam bình, tạm mừng đôi chút,
Nghiệp Thành vây, chưa biết ra sao?
Ai còn qua bấy binh đao,
Ba năm đằng đẵng cách nào khỏi trông?
Vườn ta xưa hoa trồng nở khắp,
Gặp mùa xuân chim chóc vẫn bay.
Khói nhà tắt ngấm lâu ngày,
Đông Tây tin tức chẳng hay chút gì.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hà Nam mừng được vừa yên nay,
Không hỏi Nghiệp Thành đến giải vây,
Trăm trận qua nay ai sót lại?
Ba năm trông ngóng em về đây.
Hoa xưa vườn cũ luôn còn nở,
Chim vẫn ngày xuân vùng vẫy bay.
Khói bếp nhà ai lâu tắt ngấm,
Tin còn thưa thớt cả Đông Tây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời