11/08/2022 21:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ức đệ kỳ 2
憶弟其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 17/06/2005 15:04

 

Nguyên tác

且喜河南定,
不問鄴城圍。
百戰今誰在?
三年望汝歸。
故園花自發,
春日鳥還飛。
斷絕人煙久,
東西消息稀。

Phiên âm

Thả hỉ Hà Nam định,
Bất vấn Nghiệp Thành[1] vi.
Bách chiến kim thuỳ tại ?
Tam niên vọng nhữ quy.
Cố viên hoa tự phát,
Xuân nhật điểu hoàn phi.
Đoạn tuyệt nhân yên cửu[2],
Đông tây tiêu tức hy.

Dịch nghĩa

Hãy mừng Hà Nam đã yên
Không hỏi đến vòng vây Nghiệp Thành
Qua trăm trận nay còn lại ai?
Ba năm trông ngóng em về
Vườn cũ hoa tự nở
Ngày xuân chim vẫn bay
Khói bếp nhà ai đã tắt ngấm lâu rồi
Đông tây tin tức thưa thớt

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Hà Nam mừng hết giặc
Thành Nghiệp giặc đang vây
Trăm trận còn ai đó ?
Ba năm nhớ chú đây
Vườn xưa hoa nụ nở
Xuân thắm cánh chim bay
Khói bếp nhà ai tắt
Vắng tin đông lẫn tây
(Năm 759)

Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
[1] Nay là huyện An Dương, tỉnh Hà Nam.
[2] Ý nói loạn lạc làm dân phải bỏ nhà đi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Ức đệ kỳ 2