Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch
Từ khoá: thợ săn (5) chim nhạn (25)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/02/2014 09:16, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 19/04/2023 12:42

贈獵騎

己落雙雕血尚新,
鳴鞭走馬又翻身。
憑君莫射南來雁,
恐有家書寄遠人。

 

Tặng liệp kỵ

Kỷ lạc song điêu huyết thượng tân,
Minh tiên tẩu mã hựu phiên thân.
Bằng quân mạc xạ nam lai nhạn,
Khủng hữu gia thư ký viễn nhân.

 

Dịch nghĩa

Đã bắn hạ được một đôi chim điêu, máu chảy ra còn tươi,
Lại đang ra roi, thúc ngựa quay lại sắp bắn nữa.
Xin ông đừng bắn những con nhạn đang từ phương nam bay tới,
E rằng chúng đang mang thư nhà cho người ở xa.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hạ đôi điêu máu ra còn thắm
Lại ra roi sắp bắn vài con
Xin đừng bắn nhạn xuôi nam
E mang thư tới xóm làng ở xa

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bắn hạ cặp điêu máu hãy tươi
Ra roi thúc ngựa ý chưa thôi
Van đừng bắn nhạn bay về đó
E có thư xa gởi đến người

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bắn hạ đôi điêu, còn máu tươi,
Ra roi, thúc ngựa chẳng thèm ngơi.
Xin đừng bắn nhạn về nam đó,
E chúng mang thư gửi đến người.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Đã bắn đôi ưng máu vẫn tươi
Vút roi ruổi ngựa lại xoay người
Nhờ anh chớ bắn về nam nhạn
Sợ có thư nhà xa gửi người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời