題商山四皓廟

呂氏強梁嗣子柔,
我於天理豈恩仇。
南軍不袒左邊袖,
四老安劉是滅劉。

 

Đề Thương sơn tứ hạo miếu

Lữ thị cường lương, tự tử nhu,
Ngã ư thiên lý khởi ân cừu.
Nam quân bất đản tả biên tụ,
Tứ lão an Lưu thị diệt Lưu.

 

Dịch nghĩa

Lữ thị chuyên quyền, con nối ngôi nhu nhược,
Ta nói theo lẽ trời, không là bạn hay thù của bên nào.
Một khi quân phía nam không mặc quân phục hở vai trái nữa,
Thì bốn ông lão tiếng là phò họ Lưu thực ra đã diệt họ Lưu.


Thương sơn tứ hạo là bốn ông lão trên núi Thương, đã ngoài tám mươi tuổi, râu tóc bạc trắng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lữ chuyên quyền khi con nhu nhược
Nói theo trời chẳng nệ bạn thù
Nam quân vai trái không phô
Bốn ông phò Hán không ngờ diệt Lưu

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Kế nghiệp con hèn quyền mẹ nắm
Lẽ trời nói thẳng chẳng riêng yêu
Quân nam vai trái không che nữa
Bốn lão phò Lưu thực diệt Lưu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lữ thị chuyên quyền, con cực nhu,
Theo trời, chẳng bạn, đâu ai thù.
Nam quân không mặc hở vai trái,
Bốn lão phò Lưu thực diệt Lưu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Lã Hậu cương cường con yếu đuối
Ông vì thiên lý chẳng ơn thù
Quân nam vai trái không buông hở
Bốn lão giúp Lưu cũng diệt Lưu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời