15.00
Nước: Việt Nam (Trần)
1 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Trần Nhân Tông (46 bài thơ)
- Tuệ Trung thượng sĩ (50 bài thơ)
- Trần Quốc Tuấn (3 bài thơ)
- Nguyễn Phi Khanh (79 bài thơ)
- Huyền Quang thiền sư (26 bài thơ)
Tạo ngày 19/07/2008 07:00 bởi Vanachi
Sử Hy Nhan 史希顏 giỏi về sử nên được vua ban cho họ Sử, còn họ thực, năm sinh, năm mất hiện nay đều chưa rõ. Ông người huyện Phi Lộc, châu Ái, đỗ trạng nguyên đời Trần Duệ Tông (1373-1377), làm chức Hành khiển tri diên kinh.

Tác phẩm hiện còn 1 bài phú chép trong Quần hiền phú tập.