15.00
Nước: Việt Nam (Trần)
1 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 18/07/2008 07:00 bởi Vanachi
Sử Hy Nhan 史希顏 giỏi về sử nên được vua ban cho họ Sử, còn họ thực, năm sinh, năm mất hiện nay đều chưa rõ. Ông người huyện Phi Lộc, châu Ái, đỗ trạng nguyên đời Trần Duệ Tông (1373-1377), làm chức Hành khiển tri diên kinh.

Tác phẩm hiện còn 1 bài phú chép trong Quần hiền phú tập.

 

Tuyển tập chung