Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài thơ)
[1]

Bái thượng

Trung Quốc » Minh » Lê Dân Biểu
1 trả lời, 233 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 14/12/2020 16:24

Ca Phong đài

Trung Quốc » Minh » Chúc Doãn Minh
1 trả lời, 813 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 29/01/2019 09:04

Đề Cao Tổ miếu

Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Phùng Khắc Khoan » Mai Lĩnh sứ hoa thi tập
1 trả lời, 522 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 19/03/2020 08:24

Đề Thương sơn tứ hạo miếu

15.00
Trung Quốc » Vãn Đường » Đỗ Mục
4 trả lời, 1963 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 13/02/2014 13:09

Hán Cao Tổ

Việt Nam » Trần » Trần Anh Tông
4 trả lời, 2293 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 14/08/2008 08:18

Lại vịnh Hán Cao Tổ

15.00
Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ cổ-cận đại khuyết danh » Hồng Đức quốc âm thi tập
0 trả lời, 1826 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 28/02/2007 02:22

Trảm xà kiếm phú

Việt Nam » Trần » Sử Hy Nhan
1 trả lời, 4590 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/07/2008 07:02

Trường Lăng

Trung Quốc » Vãn Đường » Đường Ngạn Khiêm
2 trả lời, 2699 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 19/08/2008 03:00

Vịnh Hán Cao Tổ

Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ cổ-cận đại khuyết danh » Hồng Đức quốc âm thi tập
1 trả lời, 2301 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/03/2007 03:42

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài thơ)
[1]
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Từ khoá: Lưu Bang