15.00
9 bài thơ
Tạo ngày 11/12/2018 22:22 bởi tôn tiền tử
Gồm những bài thơ khuyết danh chép trong Hồng Đức quốc âm thi tập do Lê Thánh Tông biên soạn.