25.00
28 bài thơ
Tạo ngày 31/01/2017 17:38 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 31/01/2017 18:04 bởi hongha83
VỊNH SỬ THI TẬP TỰ (Bài tựa tập thơ vịnh sử)

Làm thơ vịnh sử chủ yếu là để gửi gắm cái ý khen chê. Đề tài thường lấy tên người, tên đất hoặc lấy núi sông hoặc lấy những người tôn thất, những văn nhân tài tử cổ kim, đặc biệt những người thực hành điều nghĩa thì càng được chú trọng. Trời Nam từ thuở dựng nước đến nay, các bậc đế vương, hậu phi, công hầu, tướng võ, tướng văn, kẻ sĩ và phụ nữ được ghi chép trong sử sách không phải là không có nhiều nhưng được đời sau đề vịnh thì mười chỉ mới có một hai. Khoảng niên hiệu Hồng Thuận, ta vào giữ chức vụ ở Sử quán từng có ý thuật cổ. Hiềm vì những thư tịch tàng trữ ở bí thư, trải bao phen binh lửa thành ra sách vở bị tàn khuyết khá nhiều. Được thấy toàn tập chỉ có Đại Việt sử ký toàn thư của Ngô Sĩ Liên, Đại Việt sử ký của Phan…

 

Quyển thượng

Quyển trung

Quyển hạ