Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 10/06/2017 08:02, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 10/06/2017 08:05

前吳王

白藤戰後海無波,
王嶪經營塹息戈。
可惜臨終忘遠慮,
誤將六尺付三哥。

 

Tiền Ngô Vương

Bạch Đằng chiến hậu hải vô ba,
Vương nghiệp kinh dinh tiệm tức qua.
Khả tích lâm chung vong viễn lự,
Ngộ tương lục xích phó Tam Kha.

 

Dịch nghĩa

Sau trận Bạch Đằng, biển lặng sóng,
Xây dựng vương nghiệp, tạm dứt nạn can qua.
Đáng tiếc lúc lâm chung quên mối lo xa,
Lầm đem con trẻ giao phó cho Tam Kha.


Vương họ Ngô, Huý Quyền, người Đường Lâm, làm nha tướng của Ngô Đình Nghệ. Đình Nghệ bị Kiều Công Tiễn giết, Vương dấy binh đánh Công Tiễn, Công Tiễn cầu cứu phương Bắc. Vua Nam Hán là Lưu Cung sai con là Vạn Vương Hoằng Thao sang cứu viện, đến sông Bạch Đằng (thuộc huyện Yên Hưng), Vương phục binh giết được Hoằng Thao (tháng 12 năm 938) rồi lên ngôi (Tháng Giêng năm 939). Đến khi lâm bệnh nặng, Vương uỷ quyền cho người anh của Hoàng hậu họ Dương là Tam Kha gánh vác việc nước và phò tá con trưởng là Ngô Xương Ngập, nhưng rồi Tam Kha nhân đó cướp ngôi.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Hoàng Thị Ngọ

Bạch Đằng chiến thắng lặng phong ba,
Gây nền vương nghiệp, dứt can qua.
Đáng tiếc lâm chung, quên cảnh giác,
Lầm đem con trẻ gửi Tam Kha.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bạch Đằng sau trận lặng phong ba,
Vương nghiệp xây nền tranh đấu qua.
Cảnh giác lâm chung quên đáng tiếc,
Lầm đem con trẻ phó Tam Kha.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sau trận Bạch Đằng cảnh thái bình
Xây nền vương nghiệp dứt đao binh
Lâm chung đáng tiếc lầm giao trẻ
Cho cậu Tam Kha kẻ bội tình

Chưa có đánh giá nào
Trả lời