25/07/2024 01:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiền Ngô Vương
前吳王

Tác giả: Đặng Minh Khiêm - 鄧鳴謙

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 11/06/2017 08:02

 

Nguyên tác

白藤戰後海無波,
王嶪經營塹息戈。
可惜臨終忘遠慮,
誤將六尺付三哥。

Phiên âm

Bạch Đằng chiến hậu hải vô ba,
Vương nghiệp kinh dinh tiệm tức qua.
Khả tích lâm chung vong viễn lự,
Ngộ tương lục xích phó Tam Kha.

Dịch nghĩa

Sau trận Bạch Đằng, biển lặng sóng,
Xây dựng vương nghiệp, tạm dứt nạn can qua.
Đáng tiếc lúc lâm chung quên mối lo xa,
Lầm đem con trẻ giao phó cho Tam Kha.

Bản dịch của nhóm Hoàng Thị Ngọ

Bạch Đằng chiến thắng lặng phong ba,
Gây nền vương nghiệp, dứt can qua.
Đáng tiếc lâm chung, quên cảnh giác,
Lầm đem con trẻ gửi Tam Kha.
Vương họ Ngô, Huý Quyền, người Đường Lâm, làm nha tướng của Ngô Đình Nghệ. Đình Nghệ bị Kiều Công Tiễn giết, Vương dấy binh đánh Công Tiễn, Công Tiễn cầu cứu phương Bắc. Vua Nam Hán là Lưu Cung sai con là Vạn Vương Hoằng Thao sang cứu viện, đến sông Bạch Đằng (thuộc huyện Yên Hưng), Vương phục binh giết được Hoằng Thao (tháng 12 năm 938) rồi lên ngôi (Tháng Giêng năm 939). Đến khi lâm bệnh nặng, Vương uỷ quyền cho người anh của Hoàng hậu họ Dương là Tam Kha gánh vác việc nước và phò tá con trưởng là Ngô Xương Ngập, nhưng rồi Tam Kha nhân đó cướp ngôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Minh Khiêm » Tiền Ngô Vương